Govor

Evo da odgovorim konkretno gospodinu Nešiću. Pismo namjere utvrđuje Fiskalno vijeće BiH, njega čine predsjedatelj Vijeća ministara, ministar financija, to sam evo sad ja, entitetski premijeri i ministri financija. U Pismu namjere u prethodnim mjerama, ja sam se jednostavno u tim razgovorima fokusirao na ono što je obaveza države i javno sam izjavio da nemam nikakvih problema da podržim takve stvari koje su, ovaj, obaveza države. Jer na, u Pismu namjere stoji da treba država donijeti proračun, ja isto mislim da ga treba donijeti, da ćemo usaglasiti posebne strategije u upravljanju javnim financijama sukladno ustavnom uređenju i pokušati to sublimirati u jednu strategiju, da ćemo usvojiti zakon, e sad točno ne znam naziv, o električnoj energiji, tako je, to je precizno, to već stoji zakon taj pet godina u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. I budući da ni državni nivo, ni ova Parlamentarna skupština, ni niko uposlen sa državnog... na nivou države, pa samim tim ni država nema ni marke od MMF-a, već to koriste entiteti i sasvim normalno u Federaciji ukoliko hoće i svojim odlukama nižim nivoima, nemam i to sam rekao juče, nemam zamjerki. Ne mogu Vam poslati Pismo namjere, jer su pregovori u tjeku, juče je prekinuto Fiskalno vijeće u 18:00 sati i njegov nastavak će biti u petak u popodnevnim satima. Ja očekujem dogovor, jer entiteti trebaju novac, a kad me pitate, da ne bi bio neprecizan, kad očekujem, očekujem kad domaće vlasti sklope sporazum i nište im ne bude sporno, a onda Odbor MMF-a to odobri. Isto tako da Vam kažem, da ja ni pismo namjere, ni memorandum nema teorije da potpišem bez jasno utvrđenih i kriterija koji se odnose i na raspodjelu, jer ne želim da budem dio cirkusa koji sam bio oko prošlog aranžamana sa MMF-om, kad se nisu gledale više ništa, nego čisto politički smo se brukali pred svijetom. Hvala.