Govor

Hvala. Riječ ima zastupnik Nikola Lovrinović, izvolite zastupniče.