Govor

Hvala ministre. Ovaj, ja Vas molim samo da klimanjem glave potvrdite, ovih 14,4 miliona je, to su oni direktni transferi sa računa, je li tako, što ste podijelili, podijelili ste u skladu slično sa koeficijentima kojim dijelite PDV prihode, 60% tako je nešto išlo, čini mi se, 30 i nešto Republici Srpskoj, a trošenje budžetske rezerve, evo očekujem odgovor. Hvala.