Govor

Hvala ministru financija i trezora. Da li zastupnica želi komentirati? Izvolite, imate riječ.