Govor

Riječ dajem zastupnici Miri Pekić, izvolite zastupnice.