Govor

Evo uvažićemo to, ali vas podsjećam da smo prošli put znali po nekom glasanju četiri puta raditi, ne greškom tehnike nego greškom poslanika i to smo utvrdili. Molim vas da pazite na to. Ponovo glasamo. Rezultat je isti, ima opšta, ima entitetska većina – 26 za, 5 protiv, 5 uzdržanih. Konstatujem da je usvojen zakon u prvom čitanju, Prijedlog zakona. Tačka 2. – Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika: Aide Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji glasi: „Zadužuje se Savjet ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcionisanje institucije koja podnosi obrazložen i potkrijepljen zahtjev Savjetu ministara BiH“, broj: 01-50-1-1402-7/20 od 10.07.2020. godine. Glasamo u drugom krugu o prijedlogu zaključka. Zaključak usvojen, ima opšta, ima entitetska većina – za 20, protiv 14, uzdržanih 2. Konstatujem da je usvojen zaključak. Budući da smo usvojili Prijedlog zakona u prvom čitanju u skladu sa ranijom odlukom Kolegija, određujem amandmansku fazu u narednih 60 minuta, po završetku ove sjednice. Po proteku ovog roka biće održane sjednice Komisije za finansije i budžet, koja će dostaviti izvještaj o Prijedlogu zakona i nakon toga biće održana 9. hitna sjednica na kojoj će se razmatrati Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH. Nakon što Komisija za finansije i budžet dostavi izvještaj 9. hitna sjednica moguće da se održi u 13:00 časova. Zaključujem 8. hitnu sjednicu. Hvala.