Govor

Nakon što na 7. sjednici, održanoj 09. ovog mjeseca, ove godine, nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja, Kolegijum Doma kao komisija obavio je naknadno usaglašavanje o prijedlogu zaključka poslanika. Kolegijum nije postigao saglasnost, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo u drugom krugu glasanja o prijedlogu zaključka. Budući da je rasprava okončana prelazimo na glasanje. Tačka 1. – Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine), broj: 01-02-1-1266/20 od 10.07.2020. (zakon u prvom čitanju). Glasamo u drugom krugu o Prijedlogu zakona u prvom čitanju. Izvolite. Ima opšta, ima entitetska većina – za 26, protiv 5, uzdržanih 5. Jesam li čuo neku primjedbu?