Govor

Nakon što na 7. hitnoj sjednici Doma, održanoj 09. ovog mjeseca, nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja, Kolegij Doma kao komisija obavio je usaglašavanje o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH u prvom čitanju. Kolegij nije postigao saglasnost, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo u drugom krugu glasanja o Prijedlogu zakona u prvom čitanju. Tačka dva, Ad. 2. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika: Aide Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji glasi: „Zadužuje se Savjet ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcionisanje institucije koja podnosi obrazložen i potkrijepljen zahtjev Savjetu ministara BiH“, broj: 01-50-1-1402-7/20 od 10.07.2020. godine.