Govor

Je li imate i ispravku krivog navoda, gospodine Stevandiću ili ste sve već rekli?