Govor

Pa evo nemam pojma, kolegam smeta kad ja ne budem na himni ili kad zakasnim, onda do Vas, kolega Helez, hvali kako ja to ponosno slušam. Naravno, da ako ja smatram da mi je nešto bitno da ću ja pogledati na telefon i ne pada mi na pamet da dozvolim da mi Vi određujete kako ću se ja ponašati na bilo kojoj himni i nema toga u Poslovniku, ni u kulturi, ni u bontonu da Saša Magazinović određuje šta je poštovanje, a šta je nepoštovanje. Više puta sam, ovaj, imao priliku da slušam te nesuvisle upadice i smatram da je to neprijatno, znači ja ću se uvijek obazirati na telefon ... jer radim odgovoran posao i imam na to pravo, a Vi mi nećete određivati ni na koji način ću sjediti, ni stajati, ni upotrebljavati svoj telefon. To je toliko glupo i toliko zadire u neke stvari koje su potpuno privatne, a Vaše privatne percepcije su Vaša privatna stvar i ne možete ih iznositi kao neko nacionalno načelo ili kao načelo bontona i kulture ovdje.