Govor

Hvala predsjedavajući. Član 85. Poslovnika nalaže da Kolegij kad se ne usvoji zakon, ovaj, u prvom krugu obavi konsultacije u roku od tri dana. Sjednica je bila 09.07. a akt koji nam je ovdje dostupan nosi datum 14.07. dakle, punih pet dana nakon što nije postignuta saglasnost u prvom krugu. I sad mene interesuje kada ste vas troje tačno obavili konsultacije, nisu moguće telefonske, jer kaže Poslovnik da ste se obavezni sastati kao komisija u roku od tri dana i potpuno je legitimno pitanje, dakle, tražim tačan odgovor – kada su se članovi Kolegija sastali kao komisija, koji je to dan, sat i mjesto tog sastanka? Ili da zaključim, da s ozbirom da nosi datum 14.07. da ste vi ustvari samo čekali instrukcije stranačkih šefova da se izjasnite o ovom pitanju. Hvala.