Govor

Molim narodne poslanike da zauzmu mjesta. Dame i gospodo, možete li zauzeti mjesta da počnemo sa radom. Otvaram 8. hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja počinje himnom. Dame i gospodo sa današnje sjednice odsustvo su pravdali narodni poslanici: Ljubica Miljanović, Jakov Galić, Nenad Nešić, Nikola Lovrinović i Predrag Kojović. I pored toga imamo 34 prisutna, dakle, ne samo kvorum, nego i mogućnost rada i odlučivanja. Osma hitna sjednica Doma sazvana je u skladu sa članom 68. Poslovnika, sa dvije tačke dnevnog reda o kojima je Kolegij Doma kao komisija obavio usaglašavanje. Konstatujem da 8. hitna sjednica Doma ima sljedeći dnevni red. Ni počeli nismo, a dvije povrede Poslovnika. Izvolite gospodina Magazinoviću, povreda Poslovnika.