Govor

Dobro. Ponovo glasanje, molim vas, evo ponovo glasanje, drugi put. Pazite kako glasate. Rezultat je različit, ali konačan rezultat je isti, dakle ima opšta većina, nema entitetske većine – za 22, protiv 12, uzdržana 2. Opšta većina ima, entitetske većine nema. Nemamo odluku o, danas. Dakle, konstatujem da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine nije usvojio Zakon u prvom čitanju.