Govor

Ponovo da se glasa. Dobro, ponovo glasamo, drugi put, za prijedlog zaključka gospođe Pekić.