Govor

Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da zauzmete mjesta, da nastvimo sa radom. Dame i gospodo pošto je rasprava zaključena izjašnjavamo se prvo o zaključcima, kao što Poslovnik kaže. Dakle, prijedlog zaključaka poslanice Mire Pekić, koji glasi: Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara BiH da mjesečno dostavlja izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine o utrošku i namjeni budžetske rezerve namjenjene za saniranje ekonomske štete od 27.180.000,00. Glasamo. 36 prisutnih – 22 za, 4 protiv, 10 uzdržanih. Ima opšta većina, nema entitetske većine.