Govor

Ma semo u jednom dijelu, uvažena zastupnice, ovaj, mislim da niste u pravu ili niste do kraja to obrazložili, tačno je da su u ministarstvima u već, većini ministarstava smanjene stavke, ali ako pažljivo pogledate to su nabavke opreme i materijala, to su neke druge stvari, ali pročitajte tamo kada su plaće i naknade u pitanju 95% je povećano. Samo u tom dijelu želim da Vas ispravim, to je tačno, pogledajte. Hvala.