Govor

Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve kolege i prisutne u sali. Čitajući ovaj Budžet kao neko ko nije ekonomista, čini mi se da je ovo nešto što je realno i što je ostvarivo i naravno da je teško, shvatam i ulogu ministra finansija da natjera budžetske korisnike da smanje svoje zahtjeve i to je borba uvijek kada se pravi budžet. Ali ja sam pogledala budžet prošlogodišnji za svakog budžetskog korisnika i ovaj Budžet koji je predviđen za ovu godinu i vidjela sam da 75% budžetskih korisnika ima smanjen budžet u odnosu na budžet prethodne godine i po meni je to dobro, znači da su ljudi prilagodili se situaciji finansijskoj u ovoj godini i uslovima pandemije i smanjili su sredstva koja su eventualno bili planirali u ovoj godini da potroše. Takođe sam vidjela da neke institucije koje su imale budžet u prošloj godini 0 (nula) u ovoj godini imaju značajan budžet i što je razumljivo, kao što je Državni zatvor koji u ovoj godini planira budžet od skoro 8 miliona, jer svima je u interesu da ta institucija profunkcionira na državnom nivou. Isto tako CIK, da bismo održali izbore na ovoj poziciji je predviđena stavka od nešto više od 4 miliona. Kada je u pitanju Granična policija i tu imamo povećanje od preko 3 miliona i svi znamo da imamo problem kadrova u Graničnoj policiji, da imamo poroznost granica, a znamo da je jedan od ključnih razloga zašto su granice porozne nedostatak broja graničnih policajaca. I po meni svako zapošljavanje u državnoj administraciji koje vodi boljitku i čuvanju države, ostvarenju njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta, zaštitu i od kriminala, kao što je Granična policija i kao što je Državni zatvor, po meni su ta povećanja opravdana. Međutim, željela bi da kažem da neka ministarstva na čijem čelu sjede ljudi čiji lideri su ponizili pripadnike opozicije prije dva dana, natjerali ih da sjede ovdje dva sata, ta ministarstva su predvidjela značajne uštede, pa jedno od tih ministarstava je Ministarstvo vanjskih poslova. Njihov budžet, a tu sjedi predstavnica SDA kao ministrica, njihov budžet je manji za 4 miliona, više od 4 miliona nego u prethodnoj godini. I Ministarstvo pravde, na čelu Ministarstva, svi znamo da sjedi predstavnik HDZ-a, njihov budžet je manji za 9,5 miliona. I ovo nisu zanemarljive stvari, znači ostvarene su realne uštede. Ja mislim da je budžet umjeće mogućeg, mislim da je ministar koji je na čelu Ministarstva finansija čovjek koji je iskusan i koji zna da li je ovaj Budžet realan, da li je ostvariv, a to su principi na osnovu kojih se i pravi budžet, znači da imate realnu procjenu prihoda i da imate realnu procjenu rashoda u ovoj godini i ja ću naravno i naš klub ćemo podržati ovaj Budžet. I samo da ne bude da se mi ne smijemo javit, ovdje u ovom klubu ima puno ljudi koji imaju dosta godina, koji imaju značajno iskustvo mimo ovih parlamentarnih klupa, koji imaju svoj personalni integritet i mislim da niko ovim ljudima ne može naređivati da li će diskutovati i da li će glasati za bilo koju tačku dnevnog reda i molim vas nemojte nas svrstavati u kategoriju maloumnih ljudi, nemojte nas svrstavati u kategoriju ljudi koji nemaju svoj integritet i svoje mišljenje. Ja molim kolege da to ubuduće ne rade. Hvala.