Govor

Hvala lijepo. Cijenjeni predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, cijenjene kolegice i kolege zastupnici, cijenjeni ministri. Mi danas raspravljamo i na dnevnom redu imamo Prijedlog proračuna, budžeta BiH, sve diskusije, koje kao osoba i zastupnica uvažavam, govore o tome da smo nezadovoljni što na ovaj način raspravljamo o Prijedlogu budžeta, koliko je i kakvo naše učešće u pomoći pri kreiranju budžeta, a naročito smo nezadovoljni što smo u ovoj situaciji, koja je zadesila cijeli svijet, pa i BiH, još više otišli od onoga o čemu želimo da govorimo, da učestvujemo, da doprinesemo. Ja sam sigurna, obzirom na ono što sam pratila kao građanka u radu gospodina Bevande i Ministarstva finansija, da je ovaj Budžet i budžeti pažljivo kreirani, ali da je ovaj put, naravno, bilo i puno, puno poteškoća u vezi s tim. Kad govorim o Prijedlogu budžeta, barem ono koliko se razumijem iz mandata u gradskom vijeću, onda raspravljamo u smislu podnošenja amandmana. Ja dosad nisam čula nijedan amandman, ne insistiram naravno, ja ga nemam, ali da nas podsjetim, možda bi lijepo bilo ako imamo amandmane na prijedlog da sami sebe ne mučimo ogorčenjem, koje i ja nosim, što nismo mogli biti kreativniji, nismo mogli eventualno pomoći ili barem upitati, da nam se objasni zašto ovo nije bolje i zašto ovo u ovom dijelu ili onom dijelu nije moglo biti bolje. Ja vjerujem da će ove diskusije danas doprinijeti da u budućem kreiranju budžeta, nadam se u nekim sretnijim vremenima, budemo suštinski doprinosatelji kreiranju budžeta. Pa vas stoga pozivam, skromno, da ako imamo amandmane da ih podnesemo, pa da o tome raspravljamo, a ako nemamo, eto ovako kao ja, za ništa, ali barem da sami sebi ne olakšamo, nego ne otežavamo. Hvala vam lijepa.