Govor

Hvala predsjedavajući. Pa očito da ovaj Budžet za 2020. godinu obzirom na ukupan ambijent se donosi na takav način da vjerovatno kod svakog od nas poslanika iziskuje taj osjećaj ili potrebu neke veće tolerancije i neće se pretresati, kao što bi inače uobičajeno bilo, u nekoj normalnoj proceduri sa normalnom amandmanskom fazom, pa i ja ću možda da, evo, obzirom na takve okolnosti, da ukažem samo na dvije, tri stvari, neki su već to rekli, ali želim da naglasim, da posebno za nas koji dolazimo iz Republike Srpske pitanje povećanja budžetskog okvira je uvijek posebno pitanje, ali vidim da to ovaj put ne izaziva bilo kakvu reakciju i neki mudro šute, znači nije ista 2018. i 2020. to je u 2020. očito moguće. Prije dvije godine kada je bio pokušaj da se budžetski okvir poveća za samo nekoliko miliona, pet, šest miliona radi ujednačavanja plata policijskim službenicima bila je takva dreka da od koje se mnogo toga ništa nije čulo, ali evo sada 30 miliona nije neki veliki problem. Takođe i drugi su o tome pričali, mislim da zavrjeđuje još diskusija, pitanje budžetske rezerve od blizu 30 miliona KM, koliko ja znam najveća budžetska rezerva u istoriji, ona se obično kretala od 3 do 5 miliona KM. Za ovih pet i po mjeseci bi trebala ova budžetska rezerva da se potroši u ovom nivou, znate da smo lomili koplja zbog onih 3, 4, 5 miliona koje je dijelio Savjet ministara. Mislim da u najmanju ruku zavrjeđuje jasnija definicija ili rekao bih zaključak Predstavničkog doma oko načina podjele ovih sredstava namjene, ako se to ne desi ostaće ova zakonska odredba koja je dosta široka i vjerovatno ćemo o tome da pričamo na zasjedanjima koja slijede. Ali na kraju bi rekao još jednu samo konkretnu stvar na strani 25. pod rednim brojem 15. budžet Kancelarije za veterinarstvo BiH, samo kao jedan primjer institucija, ima ih više, gdje se apsolutno nije vodilo računa o evroprskom putu BiH, koja je na neki način u potpunosti zanemarena. Ovoj instituciji umanje je, važnoj instituciji za, rekao bih, u toj agendi evropskoj Bosen i Hercegovine, umanjen je budžet za 790 miliona KM, 15% ove institucije. To je prošlo vjerovatno šutke, niko nije obraćao pažnju, a radi se o sredstvima koja su namjenjena za nabavku materijala i ugovorene usluge, a za one koje, to je uobičajena formulacija, radi se o nabavci sredstava i ugovaranju vakcinacije, neophodne godišnje vakcinacije stočnog fonda u BiH i krvgave kože i bruceloze i svinjske kuge, i nekih drugih bolesti, tih sredstava nema u entitetskim budžetima. Svake godine su bila predviđena sredstva, ljudi mislim da je to toliko neodgovorno i praktično ne samo da ima reperkusije na evropski put BiH, nego i na uopšte na poljoprivredni sektor, odnosno prehrambenu industriju, jer ništa nećemo moći izvesti ni u region, ni u EU ukoliko se u ovoj godini ta bolest, neka od bolesti pojavi u većem obimu, a nemamo obezbjeđenih sredstava. Ovo je, ja mislim, prvi put, u ne znam koliko godina, da se uskraćuju ova sredstva, uz to uskraćena su sredstva neophodna za popis stočnog fonda, znači nulti popis u BiH čija vrijednost je oko milion i po maraka, o tome se spotičemo nekoliko godina, ne činimo ništa, bez nultog popisa nema ispunjenja evropskih standarda i izvoza iz BiH mesa i mesnih prerađevina, ... crvenog mesa, ako se ne obezbijede u budžetu institucija, znači državnom budžetu, neće se obezbijediti u entitetima. Ima nekih ovdje koji se u to razmiju, ovo samo ukazuje, ja ne znam da li ima spremnosti u amandmanskoj fazi da se to popravi, ja smatram da je izuzetno važno, ako vi ne smatrate da nije važno vjerovatno neće biti usvojeno, sa ovim bi završio. Predsjedavajući, hvala.