Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Ispravka krivog navoda se odnosi na kolegu Sašu Magazinovića. Mislim da nije korektno da Vi nas ponižavate da mi imamo naputak da se ne javljamo za raspravu o Budžetu itd. kada će se ko od zastupnika prijaviti za raspravu, u kom trenutku i na koju temu, to mi donosimo odluke, a ne bilo ko drugi. Zbog toga, evo već drugi put i na prošloj sjednici smo imali situaciju da je jedan od kolega zastupnika na sličan način postupa i ponižava zastupnike, evo prvenstveno iz Kluba zastupnika SDA, mislim da to nije u redu i da to u najmanju ruku nije ni u skladu sa Kodeksom ponašanja zastupnika. A kad sam već uzeo riječ kratko da kažem i o Budžetu. Naravno, da ovo Budžet nije onakav kakv bi i mi željeli, nego ovaj Budžet je zapravo jedan minimum kompromisa koji se mogao postići da bi došli do izbora u Mostaru, da bi došli do lokalnih izbora u BiH, jer je očigledno da je mnoštvo prepreka postavljeno pred, evo, institucije BiH, da bi došli uopće u situaciju da se organizuju lokalni izbori i to je jedini motiv zbog kojeg bi ja danas podržao Budžet BiH. Kada bi mogli da razdvojimo, da glasamo za jedan dio Budžeta, a da drugi osporimo, vrlo rado bi se takvoj jednoj kombinaciji pridružio, ali je to nemoguće iz raznoraznih razloga, potpuno uvažavajući argumentaciju prethodnih diskusija kolegica i kolega, pogotovo kolegice koja je imala vrlo sadržajnu diskusiju u pogledu Budžeta. Stoga Vas molim, da imate na umu da čuvamo jedni drugima dignitet, da ne vrijeđamo zastupnike, mi smo ovdje slobodni ljudi, izabrani od građana BiH i ne može nama niko naturati da li se mi smijemo ili ne smijemo prijaviti za diskusiju. Svakako mi imamo potpunu slobodu u svojim diskusijama. Hvala lijepo.