Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Uvaženi dopredsjedavajući, ministre financija, ostali predstavnici ili članovi Vijeća ministara, ako vas ima ovdje i koliko vas ima, dame i gospodo zastupnici. Pa evo dugo smo čekali ovaj Budžet, pola smo ga potrošili, a nismo ga usvojili, znači za šest mjeseci uredno smo primali plate, iako nismo radili, ne samo mi nego svi oni koji su uposleni i koji su na ovom Budžetu. Ja mislim da ovo nema nigdje u svijetu da pola budžeta možete potrošit, a da ga ne usvojite i da to retroaktivno uradite, ali evo neko je to smislio kako da se ne radi, a da se primaju plate. Druga stvar, vrlo zanimljiva, također mislim da ne postoji država na svijetu da je u budžetu predviđeno skoro pola nama, a pola dug da vratimo, pola nama, pola inozemstvu. Mada shvatam da u strukturi vanjskog duga duguju entiteti Federacija, ne znam, oko 500 i nešto miliona, RS 250 miliona, država jel' najmanje 9 miliona, Distrikt Brčko 9 miliona i sad struktura u Federaciji je opet po kantonima i tako. Ali bilo kako bilo, izjednačili smo se, znači, za domaće potrebe, skoro pa se izjednačili za domaće potrebe i za vanjski dug. Ono što je primjetno u ovom Budžetu je, a što je i sramotno na kraju, tamo sam izračunao negdje oko 80 ljudi u Predsjedništvu i državnim institucijama treba da se zaposli u ovoj godini. Pa ljudi moji u ovoj državi je preko 50 hiljada ljudi ostalo bez posla, realni sektor je na koljenima, zanatske radnje, obrtničke radnje se zatvaraju. Zamislite koji su to srećnici koji će dobit posao u državnim institucijama, plata sigurna dobra i ja mislim u ovoj državi niko ne sumnja ko su ti ljudi i kome su bliski ti ljudi i čiji su ti ljudi koji će dobiti, ti srednici koji će dobiti posao. Mislim da ovo trebe da je sramota sve one koji ovo projeciraju. Druga stvar, što bih želio, ako može ministar financija da mi objasni, na koji način ste ovo planirali. Prije nekoliko dana čitam da je u entitetu Republika Srpska pad potrošnje dnevni, znači za jedan dan, 4,4 miliona. Ako znamo da se iz trošarina najvećim procentom, ovaj, puni PDV, a naš budžet 80% se puni od PDV-a ili 780 miliona od 996, Vi ste planirali povećanje 30 miliona ili 4%, to dvoje ne ide jedno s drugim nikako. Na koji način? Ja mislim da ukoliko ovakvo bude stanje do kraja godine, da će biti obrnuto, da će biti manje za četiri i više od 4% da će biti umanjeno. Vi ste ovdje planirali povećanje 30 miliona, nisam siguran da će to biti tako i da li će, pitam Vas, da li će vojnici uredno moći primati plate zbog naše neozbiljnosti? Evo da eliminišemo zastupnike, volio bih iskreno da malo i mi osjetimo da ne primamo, da ne bude u zadnjem kvartalu za naše plate, ali oni ljudi koji čestito rade, a ima ih na budžetu, pored pripadnika Oružanih snaga, policijskih tijela itd. koji su na državnom nivou, OSA-e, SIPA-e, znači nisam siguran da će imati do kraja plate. Također, primjetno je da skoro da nema ministarstva ili državne institucije, raznih agencija, da nije povećanje za bruto plate i naknade, to stvarno ne mogu da shvatim. Kad je realni sektor na koljenima, mi povećavamo plate. Negdje ima istina po dvije, tri hiljade, sitno, na cijelu instituciju, ali je povećanje, negdje ima i malo više, državno Tužiteljstvo 1,1 milion, VSTV 170 hiljada. Ono što opravdavam je povećanje za Graničnu policiju zbog krize sa migrantima i to je trebalo i davno i evo zato sve čestitke. Također, ovo što je planirano za Centralnu izbornu komisiju, odnosno provođenje izbora, također to je u redu, da ne bude da je sve crno, ali ima puno državnih institucija u kojima je povećano za plate i naknade, evo i čini mi se Agencija za evropske integracije. Pazite, VSTV gdje je ovdje kad su imali svoj izvještaj, nula zastupnika je glasalo za njega, znači loše rade. Tužilaštvo svi znamo kako je, svi imaju zamjerke na njiov rad, također povećanje za plate i naknade. Evropske integracije znamo gdje smo, također povećanje za plate i naknade. Ono što također se primjećuje u Budžetu je da u Ministarstvu odbrane nisam primijetio da se prati ANP, odnosno Akcioni nacionalni program. Mi smo bili svjedoci kad se usvajao ANP, da su bile izjave evo nas u NATO paktu, ovo je korak veliki iskorak ka NATO paktu, u ovom Budžetu je trebalo bit planirano za Oružane snage, za opremu, pola godine je prošlo, ovdje je trebalo nekoliko stotina miliona biti planirano da pratimo NATO standarde i vjerujem da je ministar Podžić i uputio zahtjev, međutim ovdje iz Budžeta se ne vidi da je to planirano. Je li ANP bila jedna prevara, je li ANP bila jedina, jedna šarena laža za građanstvo? Iz ovoga što se vidi Budžet ne prati ANP, niti prati opremanje Oružanih snaga, a u NATO pakt ovakvi kavi jesmo ni blizu ne možemo da računamo na, u narednih nekoliko godina. Ja se bojim da će svaka godina ovakva bit, kada su u pitanju Oružane snage i da će NATO pakt ostati samo pusti san, što je meni jako, jako žao. Na kraju, ja Vas molim, ministre finansija da uvažite ove neke argumente kada budete radili prijedlog, pogotovo ovo da ozbiljno shvatite povećanje za 4% od indirektnih poreza ili 30 miliona, jer u praksi je potpuno obrnuto i jednostavno ako to znamo trebamo naći neke nove izvore, a ne da sami sebe obmanjujemo i da kažemo – evo tu smo planirali toliko, a tu ne, ni blizu neće tako biti. Hvala vam.