Govor

Hvala gospodinu Bevandi. Rasprava narodnih poslanika. Izvolite. Riječ ima gospodin Jasmin Ermić, izvolite.