Govor

Dobar dan, pozdrav svima uz želju da ste svi dobro i zdravo. Predsjedništvo BiH je aktom koji je dostavljen Parlamentarnoj skupštini ovlastilo i zadužilo mene da budem izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda i dopustite mi da iznesem faktografski kako je došlo do ovog Nacrta proračuna koji je pred vama. Znači, vi znate da je čitava prošla godina prošla u privremenom financiranju i da smo pred sami kraj godine usvojili Globalni okvir i usvojili Proračun za prošlu godinu. On je u gabaritima, koji je i prezentiran u Proračunu, 996 miliona. Ministarstvo financija i trezora je sasvim ... odmah poslije usvajanja Globalnog okvira krenulo u izradu proračuna, mi smo proračunski zahtjev Predsjedništva BiH dobili 15.02. ove godine. Radili smo i završili Proračun i Nacrt proračuna je Ministarstvo financija dostavilo Vijeću ministara 17.03. ove godine. Vijeće ministara je Nacrt zakona o Proračunu usvojilo 24.03.2020. godine. Ministarstvo financija je po usvajanju Proračuna 31.03. dostavilo Predsjedništvu Nacrt proračuna. Predsjedništvo je donijelo Zaključak 06.04. gdje je zaduženo Vijeće ministara da ponovo razmotri Nacrt zakona o Proračunu, te da ga prilagodi novonsatalim okolnostima, izvanrednim okolnostima koje su u međuvremenu nastupili. Predsjedništvo je navedene zaključak dostavilo Ministarstvu financija 08.04.2020. godine. Od tog trena Ministarstvo finacija je krenulo u tehničku izradu Proračuna, odnosno u izradu potpuno novog Proračuna, koje je uključivalo analizu svih proračunskih korisnika rukovodeći se nekim principima da se jednostavno umanjuje sve ono što se može umanjiti, pri tom poštujući odredbe zakona koje se odnose na RAK, Ured za reviziju, Parlamentarnu skupštinu, gdje ono što je utvrđeno od njih mi automatski uklapamo u Proračun. Mi smo taj posao završili i dostavili ga Vijeću ministara 17.06.2020. godine. Vijeće ministara je na 9. sjednici, 18.06., utvrdilo Nacrt proračuna i sasvim normalno na samoj sjednici su vršene određene korekcije i uvažavano ono što je bilo u okviru zakona i svega ostalog urađene korekcije. Nakon toga smo takvu verziju Proračuna morali izraditi u tri jezične varijante, ugraditi sve ove primjedbe koje su usvojene i dostavljeno je Predsjedništvu 23.06.2020. godine. Predsjedništvo je na 68. izvanrednoj sjednici, odražanoj 26.06., usvojilo Prijedlog zakona o Proračunu institucija i međunarodnih obveza i izmjena u odnosu na dostavljeni Nacrt prema Predsjedništuv je izmjena koja se odnosi na umanjenje kapitalnih izdataka kod Parlamentarne skupštine za iznos 754.000,00 maraka. Napominjem, da je Proračun za 2020. godinu pripremljen na temelju Globalnog okvira fiskalne bilance koji je usvojen, ponavljam, 27.12.2019. godine, kojim je institucijama BiH utvrđen okvir u iznosu od 996 tisuća maraka, uz dodjelu sredstava za financiranje sa Jedinstvenog računa Uprave u iznosu od 780 miliona. U izradi Proračuna i u svim konsultacijama vodili smo računa o tome da jednostavno uradimo umanjenje gdje smo god to mogli i sasvim normalno napravili smo izuzetke za sigurnosne agencije i sasvim normalno uklopili ono što zakonom nisu mogli dirati. Znači, to je to, Proračun smo radili na način da, budući da ...nepredvidljivost situacije, stavke koje smo uštedili smo jednostavno stavili na poziciju izravnih transfera i na iznos tekuće pričuve. U ovom Proračunu nema, ono što je bilo svih ovih godina, sredstava, interventnih sredstava ni za Predsjedništvo, ni za čelništvo Vijeća ministara, analitiku svi svu imate i to je to. Hvala.