Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti. Uvažavajući argumentaciju od cijenjene kolegice Mirjane Marinković želim da potaknem da, zapravo podržim ovu jednu inicijativu iz razloga što naše prilike su drugačije od evropske prakse. Mi smo zemlja koja je izašla iz rata, mi smo zemlja koja je porušena, mi smo zemlja u kojoj je mnoštvo naroda obespravljeno, poniženo, opljačkano i gdje su im ugrožena temeljna ljudska prava. Zbog toga u tom, u cilju zaštite njihovih prava, u cilju podrške pravu i pravdi u Bosni i Hercegovini neophodno je da ljudi, pogotovo koji su i slabijeg imovinskog stanja, traže svoju pravdu na sudovima Bosne i Hercegovine svih nivoa. Međutim, očigledno je da smo u dosadašnjoj sudskoj praksi imali situaciju da, strogo poštujući dosadašnju sudsku praksu, strana koja izgubi u postupku plaća i sudske troškove, odnosno troškove advokata, parnice, itd. Mislim da je to nepravedno obzirom da smo u situaciji da je mnoštvo ljudi protjerano iz svojih domova, da je mnoštvo ljudi obespravljeno, da je mnoštvo ljudi opljačkano. Zbog toga smatram da je ovakva jedna inicijativa dobro došla i da sa posebnom pažnjom treba prilikom izrade zakonskog rješenja da se vodi računa da ne bi smo pospješili da imamo mnoštvo sudskih postupaka za bezvažne stvari, ako tako mogu reći, i da zaštitimo zapravo upravo onu populaciju koja je ratnih vihorom obespravljena i osiromašena. Zato kažem, evo, svakako ću podržati ovakvu jednu inicijativu. Hvala.