Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pa za razliku od gospodina Arnauta ja ne vidim šta je problem tu što su dva iz HDZ-a, i dva su iz SDA i SNSD-a, dakle parlamentarna većina, već ja sam se javio da malo pojednostavim ovu proceduru. Umjesto da ovog igrokaza o kome govorio i gospodin Arnaut, da mi danas odmah prihvatimo Budžet kakav je usvojen u Domu naroda, jer je očito da ćemo na kraju imati takav scenario. Hvala.