Govor

Pa, ovo je još jedan Izvještaj, dakle, za koji vidim da nije bilo interesovanja i da nema interesovanja, a koji mislim da je jako bitan, obzirom da se jedan dio Izvještaja upravo odnosi na Centar za uklanjanje mina, dakle odnosi se na deminiranje kao jednu aktivnost koja je itekako bitna u Bosni i Hercegovini. I ovdje se, dakle, ne radi o politici, ovdje se radi o činjenici da se u ovom postupku, dakle, mogu gubiti ljudski životi i da su se gubili ljudski životi, i da je zato jedan odnos potpuno pasivan prema ovom problemu i prema proplemima, dakle, koje ima Centar za uklanjanje mina potpuno neshvaljiv. Dakle, Vijeće ministara je 2017. godine utvrdilo Prijedlog zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju i, evo, 2020-a mi ga još nismo vidjeli, ne znamo šta u njemu piše. I, evo, zato je i uslijedio, i na moj prijedlog upravo ovaj zaključak da nam se dostavi postojeća informacija. Do skora, dakle, mandat Komisije za deminiranje takođe je bio istekao i Komisija nije bila izabrana, ali, eto, urađeno je to skoro, kako smo informisani na Komisiji. I ovakav odnos prema ovom problemu ima za posljedicu, ako nam je juče i predstavnik, dakle, ovog Centra, odnosno te Jedinice u okviru Ministarstva civilnih poslova, rekao da je Evropska komisija preusmjerila 10 miliona eura, dakle, sa deminiranja na stavke za migracije i ... Dakle, opet jedan ignorantski odnos prema vrlo, vrlo važnom problemu. I ja se nadam da ćemo ovakvim pitanjima koji su od životnog značaja za građane Bosne i Hercegovine, poslanici poklanjati dužnu pažnju. Hvala.