Govor

Otvaram raspravu o Izvještaju. Gospođa Mirjana Marinković-Lepić. Izvolite.