Govor

Na prošloj sjednici nije bilo potrebne entitetske većine. Kolegij kao komisija nije postigao saglasnost o navedenoj poslaničkoj inicijativi. Taj Izvještaj Kolegija ste dobili. Raspravu smo još prošli put okončali, ostaje da se izjasnimo u drugom krugu glasanja o ovoj inicijativi. Tačka 13., Ad. 13. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH“, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2256/19, od 26.12.2019.