Govor

Zakonodavni sektor dostavio je Mišljenje. Kolegijum kao nadležan za razmatranje Prijedloga zakona odredio je Ustavnopravnu komisiju koja je dostavila Mišljenje i utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom i prihvatila principe. Otvaram raspravu o Prijedlog zakona u prvom čitanju. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu tačke sedam. Tačka osam, Ad. 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02- 02-1-1344/20, od 02.07.2020. (prvo čitanje)