Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Pa, evo, ukratko, dakle samo da se osvrnem sa jednom, dvije rečenice na Mišljenje Ustavnopravne komisije. Nažalost, postoje članovi Ustavnopravne komisije koji u više navrata zaista politički zloupotrebljavaju svoje članstvo u Ustavnopravnoj komisiji na način da glasaju sa aspekta zaista politikanstva. Dakle, nema nikakve dileme da izmjene i dopune zakona koje je donijela Parlamentarna skupština BiH i za one izmjene i dopune zakona za koje je nadležna Parlamentarna skupština BiH itekako postoji ustavni osnov za donošenje izmjena i dopuna bilo kojeg zakona koji je ranije izglasala i koji je zapravo, je li, donijela Parlamentarna skupština BiH. Nažalost, postoje oni članovi Ustavnopravne komisije koji u više navrata, i to se ponavlja iz sjednice u sjednicu, kažem politički, dakle ovo ne može biti pravno utemeljeno da ne postoji ustavni osnov i nikako ne može biti argumentovano sa aspekta Ustava, zakona i struke, ono što se evidentno vidi jeste to glasanje koje ima elemente politikanstva. Hvala.