Govor

Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolegice i kolege. Da kažem nekoliko riječi u ime Kluba SNSD-a vezano za konkretan Prijedlog zakona, odnosno našu, kako smo već čuli, svi znamo, jednu od obaveza kada je naše kretanje prema Evropskoj uniji u pitanju, znači donošenje nekog novog zakona o sprečavanju sukoba interesa. Dakle, ja bih, svjesni smo mi svega toga, svjesni smo da, kao što je ovaj Zakon postojeći kojeg imamo, a i svi ostali, shodno okolnostima i shodno potrebama treba da evaluiraju, da budu bolji, posebno tamo gdje je paksa pokazala da imamo određene nelogičnosti ili nefunkcionalnosti. Tako da bih ja zamolila zaista sve kolege, a posebno, evo pošto je kolega Arnaut već nikoliko puta ..., ... kontinuirano, dozvoljava sebi da postavlja neke mjere i kriterijume i onda da nekog svrstava je li jesti ili nisi, opet kažem direktno – gospodine Arnaut niste Vi mjera koje može da odredi i da kvalifikuje takve stvari, možda ponešto i možete u nekom svom bliskom okruženju ali, evo, molim Vas stvarno neprimjereno je potpuno da Vi spočitavate ko je na kojoj strani po pitanju kretanja na evropskom putu. Dakle, jasno je da nam možda treba poboljšanje Zakona ili novi zakon ali zaista se protivim praksi, ako je nešto pokazano i dokazano u Republici Hrvatskoj ili brilo kojoj drugoj članici Evropske unije, ili nekoj nekoj drugoj zemlji, da mi to preuzimamo i korporiramo. ... se previše puta desilo da preuzimamo bez neke podrobnije analize zakonska rješenja, umećemo u svoj pravni i politički sistem i onda dobijemo nešto što je nefunkcionalni hibrid. Mislim da nam nisu potrebne takve stvari, a opet ponavljam potrebno je da poboljšamo. Što se tiče Kluba SNSD-a moram da kažem da mi izražavamo nekoliko ozbiljnih rezervi prema postojećem Prijedlogu. Nismo sigurni da li ćemo uspjeti, ovaj, amandmanski uopšte da ovo popravimo. I, evo, iskoristit ću priliku da demantujem vas gospodine Arnaut, SNSD nikad nije dao podršku ovom Zakonu iako jeste jedan od poslanika za kojeg mi uopšte ne smatramo da je problematično ako bilo ko od naših poslanika učestvuje u nekom radnom materijalu, ali kao stranka se, uvijek zauzimamo zajednički stav i shodno tome stavu se i ponašamo. Znači, nismo mi nikad dali saglasnost na ovaj Prijedlog. Izražavamo ozbiljnu rezervu kada je u pitanju formiranje bilo kojeg novog, nove ustanove, institucije ili bilo čega drugog. I ovako kako je u ovom Prijedlogu čak i zamišljeno, a ... mislim Ministarstvo pravde takođe svoju rezervu, da ... čak ovako kako je postavljena ova Komisija za odlučivanje o sukobu interesa uopšte nije jasno šta je ovo. Ako je ovo novo, formiranje nove upravne organizacije bilo kakvog tipa izražavam odmah stav Kluba SNSD-a ... opšte da mi tako nešto nećemo prihvatiti. Sljedeće što izražavam skepsu i pitanje, a i Centralna izborna komisija je također skrenula nam pažnju vezano za taj dio, podnošenja finansijskih izvještaja. Kako, mislim da li je uopšte provodiv, da li su u koliziji s drugim zakonima, prije svega Izbornim zakonom, itd. Da rezimiram, znači imamo ozbiljne zamjerke na ponuđeni tekst, ne znam da li ćemo ga uspjeti, da li ga je uopšte moguće iskorigovati amandmanski, ali da se zalažemo za novo zakonsko ili poboljšanje postojećih rješenja to svakako. Znači, evo toliko, i moram da kažem da smo i zainteresovani, bilo je negdje, ovaj, i vjerovatno ćemo možda kao stranka izaći na odgovarajućim nivoima sa svojim prijedlogom ukoliko ovaj prijedlog ovakav kakav je ne bude usvojen u konačnici, kažem, sad ovog puta u Parlamentarnoj skupštini a ne u Predstavničkom domu. Hvala lijepo.