Govor

Hvala. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. U skladu sa članom 152. Poslovnika odmah se izjašnjavamo, odnosno glasa se o potvrđivanju imenovanja ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, gospodina Selme Cikotića. Molim vas da se pripremite za glasanje. Prisutno 32 – za 17, protiv 12, 3 suzdržana ...