Govor

Potpuno sam saglasan s Vama uvažena kolegice, i treba da pozovete da svi članovi Savjeta ministara budu na sjednici Parlamenta, vi ste iz izabrali. Vi ste njima dali povjerenje, vi ste glasali za Savjet ministara i za gospođu Turković. Imate puno pravo i više nego ja, koji sam glasao protiv, da dotični ministar ili ministarka bude ovdje u sali Parlamenta BiH. I s te strane imate moju punu podršku i uvijek ćete i imati za takve stvari koje su potpuno logične, opravdane, normalne, potrebne. I nemojte imati dilemu. Evo, ja Vas podržavam, obezbijedite da vaš ministar inostranih poslova, gospođa Turković konačno dođe u ovu salu, vi ste je izabrali, vi imate puno pravo, imate i moju podršku da ne samo ona, nego svaki član Savjeta ministara bude ovdje i čuje šta se to dešava u Parlamentarnoj skupštini BiH. Hvala.