Govor

Podsjećam narodne poslanike da se drže Poslovnika i dnevnog reda. Molim vas kad se javite za krivi navod da o tome govorite, a ne, imate treći put diskusiju. Brane Borenović, krivi navod. Izvolite gospodine Borenoviću.