Govor

Hvala predsjedavajući. Uvaženi dopredsjedavajući, kolegice i kolege poslanici, predsjedavajući Vijeća ministara, članovi Vijeća ministara, uvaženi gosti. Mi smo danas došli u poziciju da potvrdimo imenovanje ministra sigurnosti i time ponovo upotpunimo u punom sastavu Vijeće ministara i omogućimo njegov rad. Posebno je bitno danas potvrditi imenovanje ministra sigurnosti u pogledu prisutne migrantske krize u posljednjih nekoliko godina koja zaista je jedan od najvećih problema koji pritišće Bosnu i Hercegovinu, sve njene institucije. I, naravno, sama pozicija ministra sigurnosti danas o kojoj razgovaramo, najviše se posmatra u pravcu rješavanja tih nagolimanih problema. Svako jutro kada otvorite bilo koji pisani ili gledate elektronski medij vidjet ćete da je na granici Bosne i Hercegovine zaustavljeno stotine migranata koji trebali su da uđu u Bosnu i Hercegovinu ili je u Bosni i Hercegovini u Unsko-sanskom kantonu pronađeno, neki dan čitam, 600 migranata, pa je policija Unsko-sanskog kantona 450 privela, a mi nemamo evo već jedan duži vremenski period ministra sigurnosti koji sve te aktivnosti treba da koordinira, odnosno da daje određene planove i da zajedno sa Vijećem ministara, vladama entiteta, vladama kantona, općina, na najbolji mogući način rješava to pitanje. Obzirom da smo imali ministra sigurnosti koji je nedavno podnio ostavku, koji je zaista izuzetno dobro radio svoj posao, Stranka demokratske akcije je sa posebnom pozornošću i pažnjom pristupila odabiru kandidata za ministra sigurnosti. Mi smo ponudili predsjedavajućem Vijeća ministara gospodinu Tegeltiji najbolje kadrovsko rješenje koje Stranka demokratske akcije u ovom momentu ima za taj resor. I punim kapacitetom i svim argumentima stojimo iza te naše kandidature. Vidjeli ste kroz ovu kraću biografiju koju je prezentirao predsjedavajući Vijeća ministara o kakvoj se osobi radi. Reći ću ukratko radi se o osobi koja je, gdje god je bila pozicionirana, svoj posao radila odgovorno, u skladu sa zakonom, propisima i zato smo predložili takvo kadrovsko rješenje. Malo sam začuđen ovakvom nervoznom, nervoznim nastupom kolege Lovrinovića obzirom da ste Vi kolega Lovrinoviću kao i ja sam član najvišeg zakonodavnog tijela ove države koje radi isključivo u skladu sa zakonom i procedurama. I sve ovo što je trebalo se uraditi kada je u pitanju provjera kandidata gospodina Selme Cikotića je urađeno. Vi ste juče, a danas ste to i potvrdili, takođe podržali dnevni red da mi danas pristupimo potvrđivanju imenovanja ministra sigurnosti. Ovaj papir koji ste podijelili na najbolji i najzorniji način govodi da u stvari nema nikakve greške, niti bilo kakvih povreda bilo kakvih prava prema bilo kome u Bugojnu, ovo što stoji informacija od strane Tužiteljstva i Tužilaštva BiH. Pročiteću samo prvi citat radi javnosti – Obavještavamo vas da je tužiteljica Tužilaštva BiH Slavica Terzić donijela Naredbu o obustavi istrage protiv osumnjičenog Selme Cikotića od 14.06.2018. godine zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva, itd. Tužiteljica Terzić je obustavila istragu jer je ustanovila da ne postoji osnov sumnje da je osumnjičeni Selmo Cikotić počinio krivično djelo, odnosno da osumnjičeni nije kršio pravila međunarodnog prava, niti da postoji dokaz za bilo koje drugo krivično djelo. Ovo je samo obavijest da neko ima pravo žalbe. I ovo je jedan, uz svo uvažavanje, neozbiljan akt kojim vi želite danas da se ova tačka dnevnog reda ili skine ili da osporite danas potvrđivanje, odnosno imenovanje gospodina Selme Cikotića za ministra sigurnosti. Hvala.