Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Želim da ispravim krivi navod zastupnika Lovrinovića kada je spominjao ime aktuelnog ministra odbrane Bosne i Hercegovine, gospodina Podžića. Dakle, aktuelni minitar odbrane Bosne i Hercegovine u Vijeću ministara BiH je bio prijedlog Demokratske fronte kao partije koja je dio parlamentarne većine u Vijeću ministara BiH, a ne prijedlog SDA. Hvala.