Govor

Podsjećam da je procedura potvrđivanja imenovanja članova Savjeta ministara BiH regulisana članom 152. Poslovnika. Takođe članom V stav 4. Ustava BiH propisuje se način imenovanja predsjedavajućeg i članova Savjeta ministara. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija dostavio je 15. jula 2020. godine Odluku o imenovanju ministra bezbjednosti u Savjetu ministara zajedno sa potpisanom izjavom kandidata, čiju je formu i sadržaj propisala Centralna izborna komisija BiH, u kojoj su sadržani podaci iz člana 10. stav (1) tačka a), alineja 1 do 6 Zakona o Savjetu ministara BiH. Službenom potvrdom Centralne izborne komisije BiH u skladu sa članom 10.c) Zakona o Savjetu ministara kojom se potvrđuje da predloženi kandidat za ministra ispunjava sve potrebne uslove za imenovanje. Konačnim izvještajem o istinitosti informacija ... je sačinila Državna agencija za istrage i zaštitu BiH, a u vezi sa postupkom imenovanja. Komisija za pripremu izbora Savjeta ministara održala je sjednicu, razmotrila sve raspoložive informacije u vezi sa imenovanjem ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, te je Predstavničkom domu dala preporuku za potvrđivanje imenovanja Selme Cikotića na dužnost ministra bezbjednosti u Savjetu ministara. U skladu sa članom 152. stav (4) Poslovnika pozivam predsjedavajućeg Savjeta ministara, gospodina Tegeltiju da pročita Odluku o imenovanju ministra bezbjednosti u Savjetu ministara. Izvolite.