Govor

Dame i gospodo jasno je šta je gospodin Lovrinović predložio. Postoji poslovnička mogućnost da predsjedavajući povuče tačku dnevnog reda, a pošto on to nije uradio dnevni red je utvrdio Prošireni kolegij na kome je bio i gospodin Lovrinović. I zato se izjašnjavamo o ovom dnevnom redu, u stvari dnevni red je usvojen. Mi radimo po dnevnom redu gospodine Lovrinoviću. Opet imate krivi navod.