Govor

i da se skine točka dnevnog reda sa dnevnog reda. Ja molim predsjedavajućeg da se obrati. Prije svega bio bi red da nam kaže i o kandidatu ...