Govor

Ne možemo se vraćati na prethodnu tačku, dakle, ali mislim da sam to objasnio, ako malo razmislite,