Govor

Prijedlog zakona sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku ste dobili, Zakonodavni sektor vam dostavio Mišljenje. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Niko se ne javlja. Šemsudin Mehmedović, povreda Poslovnika. Izvolite gospodine Mehmedoviću.