Govor

Gospodine Stevandić završili smo raspravu, ja vodim ipak sjednicu, uvažavajući sve primjedbe, zaključio sam i raspravu i glasanje oko ove tačke dnevnog reda i na osnovu usvojenog zaključka mi držimo novu sjednicu u četvrtak o budžetu i ne vidim nikakav problem oko toga i nije moguće više o tome voditi raspravu. Idemo na tačku četiri, Ad. 4. Zahtjev poslanika: Nikole Lovrinovića, Predraga Kožula, Borjane Krišto, Darijane Filipović, Mije Matanovića, Adila Osmanovića, Safeta Softića, Alme Čolo, Šemsudina Dedića, Halida Genjca, Nermina Mandre, Šemsudina Mehmedovića, Edina Mušića i Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1263/20 od 26.06.2020. godine