Govor

Može, ... naravno da može ići zaključak. Zaključak je posebno, zaključak je prijedlog Kolegija kako da se radi i to smo glasali i usvojili, molim vas i ja ne vidim šta je problem sad, stvarno ne vidim šta je problem.