Govor

Pa nije bila entitetska većina, i nije odredio da se glasa nakon usaglašavanja odmah. Dakle, ako bude potrebe i mogućnosti biće kao što Vi kažete za tri dana. Dakle, nije