Govor

Dakle, možemo to tumačiti na različite načine, ali je činjenica da nije bila većina u prvom krugu. Kolegij se nije usaglasio odmah i