Govor

Da, ali nismo završili glasanje. Dakle, nismo završili, mi smo glasali u prvom krugu, da ste sve troje bili tu i rekli idemo u drugi krug mi bi glasali, pošto niste bili tu vi imate tri dana da se usaglasite i onda mi opet glasamo o tome. Je li tako?