Govor

Pa, ja eto, molim vas. Možete pitati, Parlament usvojio zaključak i sam rekao šta radimo.