Govor

Nema, nema povrede Poslovnika, zaključili smo raspravu, bilo glasanje.