Govor

Dobro je, dakle konstatujem da je Predstavnički dom usvojio prijedlog zaključka koji je iznio Kolegij. Zaključujem raspravu kada je u pitanju tačka 3.