Govor

Predsjedavajući, dakle uz dužno poštovanje samo red koraka, dakle, molim vas član 133. stav (4) dakle hitni postupak, vrlo jasno kaže – ako Dom ne prihvati zahtjev predlagača za razmatranje prijedloga zakona po hitnom postupku, Dom odlučuje da li će zakon razmatrati u skladu s odredbama kojima se regulira skraćeni ili redovni zakonodavni postupak. Dakle, prvo se moramo izjasniti o hitnom postupku, pa onda ako ne prođe to onda vaš zaključak, Kolegija, zapravo sugeriše da se izjašnjavamo o skrećenom postupku.